Arbejdstid

Arbejdstiden fordeles på 215 arbejdsdage: 200 skoledage. 10 dage placeres centralt for alle skoler, og 5 dage placeres af den enkelte skoles MED-udvalg.

 Den ugentlige fastlagte tilstedeværelsestid på skolen er som udgangspunkt 34 timer i gennemsnit. De øvrige 5 timer er afsat som en del af den enkelte medarbejders forberedelse og efterbehandling. Timerne placeres i tilknytning til ovennævnte tilstedeværelsestid og kan, på baggrund af dialog mellem den enkelte medarbejder og en leder, placeres andre steder end på skolen.

Fra 01.08.2019 har Kredsen aftalt nye arbejdstidsregler, som bl.a. lægger loft over den enkelte lærers årlige undervisningsdtimer.