Arbejdstid

Arbejdstiden for lærere, børnehaveklasseledere og skolepædagoger i skoleåret 2017/2018 er for fuldtidsansatte en nettonorm på 1665 timer, inklusiv 6. ferieuge.
Arbejdstid

For lærere og børnehaveklasseledere tilrettelægges arbejdstiden som 215 dage. Den ugentlige fastlagte tilstedeværelsestid på skolen er som udgangspunkt 34 timer i gennemsnit. De øvrige 5 timer er afsat som en del af den enkelte medarbejders forberedelse og efterbehandling. Timerne placeres i tilknytning til ovennævnte tilstedeværelsestid og kan, på baggrund af dialog mellem den enkelte medarbejder og en leder, placeres andre steder end på skolen.