Skolestruktur i Mørkhøjområdet

Lærernes høringssvar

Sikkert er det, at vi må gøre noget virkningsfuldt for Mørkhøj Skole. Skolen har historisk ikke nydt den støtte, som den har haft brug for. Et innovationscenter og en præmiepulje giver ikke i sig selv en perspektivrig fremtid. Vi ved, at medarbejderne løser mange vanskelige opgaver i en udfordret kontekst.
Hvis skolerne skal slås sammen, skal det være fordi, det ikke hidtil er lykkedes at skabe tilstrækkelig chancelighed. Mørkhøj Skole presses af mange børnesager og en ”flugt” af ressourcestærke elever/hjem. Enghavegård Skole har så at sige vundet den narrative ”kamp”.
Vi finder høringsmaterialet noget tyndt med hensyn til at klargøre, hvad en skolesammenlægning konkret vil bidrage med. Dette skal tydeliggøres for at sikre det nødvendige følgeskab af elever, medarbejdere og forældre.

  • Vi mener ikke, at det er relevant at fokusere på, at en fusioneret skole skulle give øget faglig bæredygtighed. Der kan skabes faglig bæredygtighed på skoler, der har de størrelser, som henholdsvis Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole har nu.
  • Gode fysiske rammer er i fokus i Gladsaxe i disse år. Det er vores vurdering, at intet taler for, at en fusion er nødvendig for skabe gode fysiske rammer. Begge skoler kan – med den rette anlægsmæssige investering – leve op til de krav, man kan forvente af fremtidens skole.
  • Den nye budgetmodel vil efter alt at dømme give begge skoler mulighed for at være økonomisk bæredygtige.
  • Vi er betænkelige ved den potentielt sammenlagte skoles størrelse. Der er ikke megen viden om, hvordan man skaber nærhed på en kæmpe skole. Høringsmaterialet bidrager desværre ikke med megen information om, hvad det helt konkret er, at en kæmpe skole kan bidrage med.

 

Hvis man finder det nødvendigt at slå de to skoler sammen, skal det gøres det ordentligt. Ingen har gavn af årelange overgangsordninger. Vi frygter, at det tværtimod kan forværre den nuværende status.
Vi finder derfor, at følgende er væsentligt:

  • At skolerne samles på én matrikel. Skoler på to matrikler har aldrig i sig selv bidraget til et bedre udbytte for eleverne. To matrikler er noget man gør af nød, når andre muligheder ikke er til stede. I Mørkhøjområdet må der imidlertid være mulighed for, at begge skoler samles på den matrikel, der opstår ved at inddrage Blaagaards lokaler i den nuværende Enghavegård Skole.
  • Klassemæssigt bør vi ”ryste posen”, så der skabes nye socialt balancerede klasser. Hvis alle bliver ved med at gå i de nuværende konstellationer, forsvinder selve argumentationen for at fusionere skolerne. Vi mener dog, at man bør overveje at lade 8. og 9. klasserne forblive, som de er. Man skal selvfølgelig indtænke det mulige bredere samarbejde, men denne elevgruppe skal ikke bruge sine sidste skoleår på en fusion, som de ikke kommer til at høste frugterne af.
  • Det kan være en overvejelse værd at lade Kagsåkvarteret overgå til et andet skoledistrikt. Det potentielt nye Mørkhøjskoledistrikt bliver i sig selv stort. Det behøver ikke at være unødigt større ved at hente elever uden for selve Mørkhøj.
  • Vi mener ikke, ”at placeringen af de enkelte årgange” skal være et forhold, som en ny samlet skolebestyrelse skal træffe beslutning om. Det må være en faglig, professionel vurdering og beslutning, som bedst træffes i samarbejde mellem forvaltningen og skoleledelsen med grundig involvering af medarbejderne. Det samme gælder klassedannelse.
  • Endelig bør der naturligvis ved en sammenlægning være fokus på at få to kulturer til at smelte sammen. Størrelsesforskellen på de to skoler må henlede en særlig opmærksomhed herpå, så den ene skole ikke ”blot æder den anden”.

Vi ser frem til en god og grundig beslutningsproces, hvor vi – som altid – står klar til yderligere dialog.


På Gladsaxe Lærerforenings vegne
Thomas Agerskov
Formand for Gladsaxe Lærerforening

Emner

Målgruppe