Lønstigning pr. 1. oktober

Lønnen får et lille nøk opad til oktober.
Loenstigning

For nyuddannede lærere drejer det sig om ca. 365 kr. om måneden og for lærere på slutløn ca. 418 kr.
Du kan finde de nye lønkort her

Emner

Målgruppe