Generalforsamling 20. marts

Kom og vær med til at sætte retning på Gladsaxe Lærerforenings arbejde onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.00 - 18.30 på Enghavegård Skole.
Generalforsamling Imaget 2019

Endelig dagsorden
1. Forretningsorden (bilag)
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Foreningens regnskab (bilag GLF GLK -  GLK kritisk revision)
5. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår vedlagte vedtægter (bilag)
6. Fastsættelse af ydelser (bilag)
7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent (bilag GLF -  GLK)
8. Eventuelt

15.00 – 16.00 Kaffe/the og brød.
16.00 – 18.30 Generalforsamling
18.30 – 20.00 Fællesspisning

Adresse: Enghavegård Skole, Mørkhøj Parkalle 3, 2860 Søborg