Indkaldelse til generalforsamling 2020

Generalforsamling Imaget 2019
Kom og vær med til at sætte retning på Gladsaxe Lærerforenings arbejde onsdag den 10. juni 2020 kl. 16.30 - 18.00 på Stengård Skole.

 Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Formanden aflægger beretning

4. Foreningens regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af ydelser

7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent

8. Valg af formand, næstformand, bestyrelse, revisorer samt suppleanter

9. Eventuelt

 Se indkaldelsen i sin helhed her

Adressen er Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Lyngby

Generalforsamling 2020

Emner

Målgruppe