Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden og 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen i lige årstal.
Thomas Rune Signe

Thomas Agerskov
Søborg Skole
Formand
thag@dlf.org 

Rune Ibsen
Bagsværd Kostskole
Næstformand
ruib@dlf.org

 

Signe Haagensen
Bakkeskolen
Kasserer
siha@dlf.org 

Jørn Jesper Mette    
Jørn Utzon
Sagsbehandler
jutz@dlf.org
Jesper Fischer-Møller 
Bagsværd Skole 
jefm@dlf.org 

Mette Fredensborg 
Gladsaxe Skole
mette.fredensborg@skolekom.dk