Om GLF

Om foreningen

Foreningen er stiftet i 1918 og har i dag 950 medlemmer.
Aabentkursus2020

140 deltagere på Åbent Kursus januar 2020

Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser og at styrke sammenholdet.

Medlemstal pr. 30/1-2020

Aktive lærere/bh-klasseledere: 737

Pensionister: 213