Medlem Arrangementer

Åbent kursus

Åbent kursus foregår næste gang den 25.-26. januar 2020 på Hotel Frederiksdal
Hotelfrederiksdal Indgang


Åbnet kursus afholdes hvert år.
Kurset har i mange år været afholdt på Hotel Frederiksdal og varer et døgn fra lørdag morgen og indeholder ud over de faglige og pædagogiske indlæg også en festmiddag og socialt samvær.

Vi har allerede booket forfatter og debattør Knud Romer til næste
års Åbent Kursus