Om GLF

Om foreningen

Indgang
Foreningen er stiftet i 1918 og har i dag 950 medlemmer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser og at styrke sammenholdet.

Medlemstal pr. 30/1-2020

Aktive lærere/bh-klasseledere: 737

Pensionister: 213