Om GLF

Om foreningen

Indgang
Foreningen er stiftet i 1918 og har i dag ca. 960 medlemmer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser og at styrke sammenholdet.

Medlemstal pr. 17/3-2022

Aktive lærere/bh-klasseledere: 757

Pensionister: 197