Medlem

TR

På denne side kan du finde love og regler, du har brug for i dit virke som tillidsrepræsentant.Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg. Klik her.

Barsel og familie. Klik her.

Ferieloven.  Klik her.

Forvaltningsloven.  Klik her.

Forældelsesloven.  Klik her.

Funktionærloven.  Klik her.

Ligebehandlingsloven.  Klik her.

Lov om social service.  Klik her.

Offentlighedsloven.  Klik her.

Persondataloven.  Klik her.

Seniorpolitik.  Klik her.

Sygedagpengeloven.  Klik her.

Tjenestemandsloven.  Klik her.