Generalforsamling - nu på egen skole

Der er fortsat generalforsamling den 10. juni kl. 16.30.

 

Vi gør sådan:

  • Alle møder op på egen skole.
  • Den lokale TR vil melde nærmere ud om det rent praktiske.
  • Bestyrelsen og dirigenten befinder sig på kredskontoret.
  • Via Teams (storskærm) afvikler vi generalforsamlingen.
  • Formanden holder en kortere beretning om aktuelle udfordringer og vores tanker om, hvordan vi kommer videre her fra.
  • Alle kan komme til orde via Teams. Vi svarer og debatterer i det omfang, som deltagerne lægger op til.
  • Valghandlingen vil ske via fysiske stemmesedler, som udleveres og indsamles på den lokale skole. Derfor kan man kun deltage i generalforsamlingen ved at møde fysisk op.
  • Hvis du pga coronarisikogruppe er forhindret i at deltage efter ovenstående model, skal du kontakte din lokale TR.
  • Medlemmer, der ikke har en lokal TR, kan deltage i generalforsamlingen på kredskontoret. Disse bør melde deres ankomst forinden til vores sekretær, Rita Hagmann, på riha@dlf.org

Den 4. juni udsender vi den endelige dagsorden. Her vil vi også følge op med praktisk information.

Det bliver en usædvanlig generalforsamling i en usædvanlig tid. Vi håber dog på, at du vil vise din opbakning til Gladsaxe Lærerforening ved at møde op på din skole onsdag den 10. juni kl. 16.30 til 18.00.

De bedste hilsner og på gensyn

Thomas Agerskov
Formand

Emner

Målgruppe