Generalforsamling

Generalforsamling2019
NB På grund af de igangværende ”corona-tider” er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid. Nærmere information følger...

Kom og vær med til at sætte retning på Gladsaxe Lærerforeningsarbejde.

I tidsrummet 15-16 er der frugt, friskbagte boller, drikkevarer m.v.
Efter generalforsamlingen serveres en let anretning.

DAGSORDEN
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Ydelser
6 Budget og kontingent
7 Valg
8 Eventuelt

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest den 7. marts 2020
e-mail: thag@dlf.org

Du skal komme til generalforsamling for at…

• vise, at du er en del af fællesskabet
• give foreningen styrke til at arbejde for gode forhold for dig og dine kolleger
• høre andres mening og måske ytre din egen
• vælge formand, næstformand og bestyrelse
• have nogle hyggelige timer med dine kolleger fra egen og andre skoler

Generalforsamling 2020 bilag

Skriftlig Beretning

Plakat

Kig ind senere for flere dokumenter

Ekstraordinær generalforsamling 2019