Generalforsamling

Kom og vær med til at sætte retning på Gladsaxe Lærerforenings arbejde onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.00 - 18.30 på Enghavegård Skole.
Bestyrelsen Apr18

Bestyrelsen: Danny, Rasmus, Jesper, Signe, Rune og Thomas

 

Endelig dagsorden
1. Forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Foreningens regnskab
5. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår vedlagte vedtægter
6. Fastsættelse af ydelser
7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent
8. Eventuelt

15.00 – 16.00 Kaffe/the og brød.
16.00 – 18.30 Generalforsamling
18.30 – 20.00 Fællesspisning

Adresse: Enghavegård Skole, Mørkhøj Parkalle 3, 2860 Søborg