Generalforsamling

Kom og vær med til at sætte retning på Gladsaxe Lærerforenings arbejde onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.00 - 18.30 på Enghavegård Skole.
Bestyrelsen Apr18

Bestyrelsen: Danny, Rasmus, Jesper, Signe, Rune og Thomas

DAGSORDEN
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Ydelser
6 Budget
7 Eventuelt

 Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal forelægges skriftnigt hos kredsformanden senest den 10. marts 2019.

email: thag@dlf.org

I tidsrummet 15 - 16 er der frugt, friskbagte boller mv.

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning.

Adresse: Enghavegård Skole, Mørkhøj Parkalle 3, 2860 Søborg