Generalforsamling

Kom og vær med til at sætte retning på Gladsaxe Lærerforenings arbejde onsdag den 14. marts 2018 kl. 16.00 - 18.30 på Enghavegård Skole. Der er valg af formand, næstformand og bestyrelse.
Generalforsamling2016

Stemningsbillede fra generalforsamlingen den 9. marts 2016 

 

Dagsorden
1. Forretningsorden (bilag A)
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Foreningens regnskab (bilag B)
5. Fastsættelse af ydelser (bilag C)
6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent (bilag D)
7. Valg af formand, næstformand, bestyrelse, revisorer samt suppleanter
8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal forelægges skriftnigt hos kredsformanden senest den 4. marts 2018.
email: thag@dlf.org

I tidsrummet 15 - 16 er der frugt sandwich mv. Efter generalforsamlingen serveres en let anretning.

Adresse: Enghavegård Skole, Mørkhøj Parkalle 3, 2860 Søborg