Urafstemning om arbejdstidsaftalen

Tid til at stemme om den netop indgået arbejdstidsaftale

Vi anbefaler dig at stemme ”ja”

På tirsdag den 25. august begynder urafstemningen om det arbejdstidsforlig, som Danmarks Lærerforenings formand er blevet enig med Kommunernes Landsforening om. Afstemningen slutter tirsdag den 1. september kl. 16.00. Afstemningen foregår elektronisk.

Du kan læse om forliget her

/loen-og-vilkaar/overenskomst/periodeforandling-om-arbejdstid-2020

eller på www.folkeskolen.dk

Bestyrelsen i Gladsaxe Lærerforening har drøftet situationen og er tilfredse med, at forhandlingerne er afsluttet med et resultat. Vi har ikke armene over hovedet, men anbefaler alligevel medlemmerne at stemme ”ja” til arbejdstidsaftalen. Den er et forbedret udgangspunkt for det helt nødvendige samarbejde mellem skolens interessenter. Medarbejderindflydelsen stiger, særlige vilkår ved lærerarbejdet anerkendes, og den professionelle dømmekraft kommer til at fylde mere.  

Hvis aftalen stemmes igennem, skal vi alle i arbejdstøjet, for den centrale aftale gør det ikke alene. I Gladsaxe skal vi sammen skabe forbedringer af den nuværende lokalaftale, og i mere trængte kommuner skal der laves aftaler, der har reel værdi. Kun i fællesskab kan vi skabe en bedre arbejdsplads og dermed en bedre skole for eleverne.

Det er helt klart, at aftalen ikke løser alle de udfordringer, som folkeskolen står i. Fx ændrer den ikke på, at halvdelen af eleverne i Gladsaxe går i mega-klasser med mere end 25 elever. Skoledagene er fortsat til den lange side og finanserne rækker ikke til at imødekomme udfordringerne. Desuden lider folkeskolen under et alt for snævert kvalitetsbegreb. Dette og meget mere vil vi arbejde videre på at gøre noget ved, men det er ikke det, som vi stemmer om nu. Nu stemmer vi om grundlaget for det fremtidige samarbejde om folkeskolen og lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsvilkår. Aftalen giver et bedre grundlag for den lokale dialog og opretholder muligheden for den slags lokale aftaler, som vi bl.a. har i Gladsaxe.

Jeg forstår skuffelsen hos den del af medlemmerne, der havde forventet en mere detaljeret aftale. Jeg havde ikke selv regnet med et resultat i den retning, men man kan med rette mene, at ledelsen i Danmarks Lærerforening retorisk havde stillet mere i udsigt, end man er endt med at levere. Personligt havde jeg gerne set, at der var en nedskrevet pligt til forhandle lokale aftaler.

Vi må konstatere, at arbejdstid er – og nu forbliver – et lokalt anliggende. Jeg er sikker på, at vi i Gladsaxe Lærerforening vil kunne fortsætte med at forbedre arbejdsforholdene for vores medlemmer. Nu med et forbedret udgangspunkt.

Husk at stemme!

De bedste hilsner til jer alle

Thomas Agerskov
Formand for Gladsaxe Lærerforening

Emner

Målgruppe