Corona-nyt

Mens vi alle har kurs mod en yderst velfortjent juleferie, har Coronaudfordringerne desværre for alvor tag i os. Men om få uger vil de første vaccinenåle gå i kødet på danskerne. Der er således tændt et håbefuldt lys for enden af den Coronatunnel, som kom til at definere året 2020. Vi har fortsat en god og tæt kontakt til TR, AMR og kommunale samarbejdspartnere. Ad den vej følger vi pandemien til den slipper os.

Her på falderebet til 2021, arbejder vi i Gladsaxe Lærerforening på de forhold, der bør være gældende efter nytår:

  • Det bør være klart inden juleferien, hvad der gælder efter juleferien. Vi har gjort gældende overfor Gladsaxe Kommune, at de nuværende hjemsendelser bør forlænges frem til og med fredag den 7. januar. Kommunen har lov til at træffe den beslutning. Vi tror på, at de lytter til os og de mange andre, som ytrer samme synspunkt.

 

  • Undervisningen fra 0.-4. klasse bør være omfattet af en bekendtgørelse for nødundervisning. Sådan er det ikke lige nu, men vi forsøger af alle mulige kanaler præge regeringen i den retning. Vi har brug for større frihedsgrader til at tilrettelægge undervisningen på en måde, hvor sundhed, sikkerhed og det gode ved at komme i skole i højere grad kan følges ad.

 

Vi har brug for en konkret anerkendelse af, at det, som sker for tiden, ikke kan være på niveau med det, vi normalt leverer i skolen. Holddeling, fremmøde, inkluderende særindsatser og ikke mindst den tætte kontakt mellem mennesker, giver værdi for eleverne. Når det bortfalder, får det konsekvenser.
Skolernes nuværende indsats er imponerende, og jeg er sikker på, at vi nok skal få hinanden igennem krisen. Det ville imidlertid kun være rimeligt, at Folketinget justerer kravene således, at de flugter med vores reelle muligheder for at imødekomme dem. Konkret kunne de allerede nu tage stilling til en anden tilgang til sommerens afgangsprøver. Det synspunkt fremmer vi efter bedste evne.

 

Kredskontoret er ikke helt druknet i corona. Mange medlemmer modtager fortsat vores daglige hjælp, når de har spørgsmål eller står i vanskelige situationer. Hvis du vil i kontakt med os, er du altid velkommen til at maile på 020@dlf.org

 

I håbet om, at du og dine får en glædelig jul og et godt nytår, sender jeg de bedste hilsner

Emner

Målgruppe