Generalforsamling 10. juni - endelig dagsorden

Lærerne mødes den 10. juni 
Gladsaxe Lærerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 10. juni 2020 kl. 16.30 til 18.00 på egen skole. Den lokale TR informerer om mødelokale.
Generalforsamlingen afvikles som videomøde via Teams. Man kan kun deltage ved fremmøde på egen skole. Medlemmer uden egen skole møder op på kredskontoret. Sidstnævnte bedes give besked om fremmøde på riha@dlf.org
Hvis regeringen ikke giver tilladelse til, at vi må forsamles min. 30 personer udsættes generalforsamlingen.

Endelig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Formanden aflægger beretning
4. Foreningens regnskab
5. Indkomne forslag
a. Der er ingen indkomne forslag
6. Fastsættelse af ydelser
7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent
8. Valg af


a. Formand: Thomas Agerskov (Søborg Skole) genopstiller 
b. Næstformand: Rasmus Jakobsen (Stengård Skole) stiller op 
c. Bestyrelse: Signe Haagensen (Bakkeskolen) genopstiller, Inaluk Hede Pedersen (Bagsværd Skole) stiller op, Kim Truelsen (Enghavegård Skole) stiller op, Michael Klavsen (Mørkhøj Skole) stiller op 
d. Bestyrelsessuppleanter: Ann Andersen (GXU), Mette Fredensborg (Gladsaxe Skole), Helene Christensen (Bagsværd Skole), Jeannette Steen (Søborg Skole) stiller op. 
e. Revisorer: Mogens Badsberg Jensen (pensionist) og Ole Kobberup Larsen (Grønnemose Skole) stiller op.
f. Revisorsuppleanter: Gert Hermansen (pensionist) og Lisbet Zawadzki (pensionist) stiller op.
9. Eventuelt

Du kan læse formands-, næstformands- og bestyrelsesvalgoplæg her.


Selvom der er præcis det antal kandidater, som vi skal bruge, skal der alligevel stemmes. Det bestyrelsesmedlem, der får flest stemmer bliver en af kredsens tre kongresdelegerede. Det bestyrelsesmedlem, som får næstflest stemmer er 1. suppleant til kongressen osv. (De øvrige kongresdelegerede er formanden og næstformanden)

De valgte tiltræder omgående. Derfor skal valgte være opmærksomme på, at der afholdes bestyrelsesmøde samme dag (10/6) kl. 18.30

Sådan kommer det til at foregå:

 Alle møder op på egen skole. 
 Bestyrelsen og dirigenten befinder sig på kredskontoret. 
 Via Teams (storskærm) afvikler vi generalforsamlingen. 
 Formanden holder en kortere beretning om aktuelle udfordringer og vores tanker om, hvordan vi kommer videre her fra. 
 Alle kan komme til orde via Teams. Vi svarer og debatterer i det omfang, som deltagerne lægger op til.
 Valghandlingen vil ske via fysiske stemmesedler, som udleveres og indsamles på den lokale skole. Derfor kan man kun deltage i generalforsamlingen ved at møde fysisk op. 
 Hvis du pga coronarisikogruppe er forhindret i at deltage efter ovenstående model, skal du kontakte din lokale TR. Så finder vi en løsning sammen.


På gensyn
Thomas Agerskov