Nyhedsbrev

Vi må aflyse nogle arrangementer og flytter Åbent Kursus. På fredag påbegynder vi evalueringen af Gladsaxeaftalen. Lærernes Dag skal fejres og efterårsferien nydes.

Kære kollega

I dag - den 5. oktober - er det Lærerens Dag. Det er en FN-mærkedag, som har til hensigt at sætte fokus på lærerens vitale rolle som underviser, og som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund.
Så til lykke til os alle!  - Jeg håber, at I er blevet fejret på skolerne.

Coronaen er – som bekendt – igen blusset op. Det betyder en udfordret hverdag på skolerne og alle de andre steder, hvor vores medlemmer hver dag virker. I Gladsaxe Lærerforening savner vi et tiltag fra Undervisningsministeriets side, som giver bedre mulighed for at tilpasse skolehverdagen til de aktuelle coronaudfordringer. Det kunne være en bekendtgørelse, som lægger sig et sted imellem normalen og den nødbekendtgørelse, som var gældende i foråret. Jeg ved, at Danmarks Lærerforening arbejder på noget lignende.
Lokalt i Gladsaxe er vores linje, at alle skal arbejde mest muligt hjemme. Undervisningen foregår oplagt bedst på skolen, men kun absolut nødvendige møder bør holdes fysisk. Flest mulige møder bør afvikles i Teams. Alle bør overveje nøje, om et givent fysisk møde eller arrangement, er ”need to do”. Kun i så fald bør det afholdes.
Der skal fortsat være en høj rengøringsstandard, og værnemidler skal være let tilgængelige. Alle må påregne at skulle løse småopgaver, som ikke normalt er vores ”bord”. Dog bør det siges, at egentlig rengøring ikke er en læreropgave.
Vi opfordrer til et tæt og involverende samarbejde på skolerne, så gode lokale løsninger kan bidrage til den bedst mulige hverdag for alle. Det virkede godt i foråret.

Coronaen betyder desværre også, at vi må foretage en række ændringer på de indre linjer i Gladsaxe Lærerforening:

Arrangementet for nye lærere – planlagt til den 22/10-20 – må desværre aflyses. Vi havde glædet os meget til at se de mange nye medlemmer og til at give vores bidrag til en god introduktion til lærerlivet og Gladsaxe Kommune. Vi vil forsøge at støtte bedst muligt op om alle ”de nye”. Kredskontoret og tillidsrepræsentanterne vil være til rådighed, hvis I har brug for det. Ingen skal være alene i sit nye job. Det gælder fortsat. Vi kan træffes på mail 020@dlf.org og på tlf. 3956 5511.
N.B.: Hvis du er blevet ansat i Gladsaxe Kommune senest den 1. september i år, vil du få fuld løn i efterårsferien.

Pensionisternes julefrokost – planlagt til den 10/12-20 – må desværre aflyses. Vi håber, at det bliver muligt at lave arrangementer i foråret.

Åbent Kursus – planlagt til den 30/1-2021 – flyttes til lørdag den 9. oktober 2021. Det er vores vurdering, at vi ikke i januar kan lave et arrangement, som indfrier de traditioner og forventninger, som vi alle normalt har til denne skønne dag og aften. Bestyrelsen overvejer, om primo oktober skal være fremtidig tidsmæssig placering af Åbent Kursus.

Gladsaxe Lærerforening har i skoleårets indledning arbejdet intensivt på at få ændret den skæve start, som den nye svømmeundervisning desværre fik. Lad mig slå fast: Vi er tilhængere af et godt, systematisk og involverende samarbejde med foreningslivet, men det er ikke meningen at foreningerne skal overtage undervisningen. Med baggrund i vores gode samarbejde med Skoleafdelingen, har jeg en forventning om, at der fremadrettet vil være en god balance i samarbejdet parterne imellem.

På Danmarks Lærerforenings kongres blev Gordon Ørskov Madsen valgt til ny formand efter Anders Bondo Christensen, der ønskede at trække sig. Der var et tæt kamvalg om posten, hvor kredsens tre delegerede stemte på Mortens Refskov, som i 2. runde måtte se sig slået af Gordon. Jeg ser ikke en splittet forening. Det er sundt og udviklende, at vi med mellemrum søger forskellig retning, men når den proces er overstået, støtter vi op om den, der er valgt.

På fredag påbegynder vi en proces med Gladsaxe Kommunes Skoleafdeling, hvor vi sammen skal evaluere Gladsaxeaftalen om løn og arbejdstid på skolerne. I arbejdet vil vi integrere den nye centrale aftale, som et flertal af medlemmerne i Danmarks Lærerforening stemte ”ja” til tidligere i dette skoleår.
Vores proces involverer løbende bestyrelsen og tillidsrepræsentanterne. Hvis du – som medlem – har et budskab til os, er du velkommen til at skrive til mig på thag@dlf.org

Jeg tror, at den kommende efterårsferie vil være endnu mere velgørende en vanligt. Lad os håbe, at den kan bidrage til en nedbringelse af smittetallet og en velfortjent restituering af jer alle.

De bedste hilsner

Thomas Agerskov

Emner

Målgruppe