Nyhedsbrev april

Ny aftale for lærere og børnehaveklasseledere - endelig .....!

Kære medlemmer, samarbejdspartnere, interessenter og andet godtfolk

Så er den her endelig…!

Det har været hårde forhandlinger, men ikke dårlige forhandlinger. Det har taget lang tid, men resultatet er bestemt værd at skrive om. Vi er i mål med en forbedring af Gladsaxeaftalen om lærernes og børnehaveklasseledernes løn- og arbejdsforhold. Vi fastholder de mange gode elementer, der er i den nuværende aftale. Det betyder en fortsættelse af bl.a.

 • 760 årlige undervisningstimer.
 • 250 timer til egen faglig fordybelse
 • mindre opgaver fordeles ligeligt
 • store opgaver – herunder større uddannelser - giver reduktion i undervisningstimetallet
 • sammenhængende og effektiv tid til arbejdet i Professionelle Læringsfællesskaber
 • enkel og fair afregning for lejrskoler og udtræksprøver

Dertil kommer følgende forbedringer:

 • Vi har taget det afgørende skridt væk fra en mekanisk tilgang til tilstedeværelse og dogmatiske bånd om arbejdstiden. Fremover gælder følgende:
  ”Skolens hverdag er præget af en meningsfuld og fleksibel tilgang til, hvor og hvornår arbejdet udføres”.
 • Alle nyansatte lærere får en mentor, præsenteres for nøglepersoner, mødes med ledelse og TR samt kommer til introdag i Gladsaxe Lærerforening. Desuden tages der hensyn i fagfordelingen. 
  De nyuddannede underviser 2 timer mindre om ugen i deres første år som lærer. I perioden fra sommerferien til jul friholdes de nyuddannede fra undervisning om onsdagen. Det sikrer sammenhængende tid til forberedelse. Desuden deltager de nyuddannede i en række introduktionsaktiviteter, som hjælper dem ind i lærerprofessionen.
 • Antallet af arbejdsdage ændres fra 215 dage til 210 dage.
 • Arbejdsforholdene for tillidsrepræsentanter forbedres.

Aftalen baserer sig på den nationale aftale (A20), som blev indgået i sensommeren 2020. Vi har fraveget en række af de paragraffer, som giver tung administration og understøtter en tankegang om timetælleri og stramme tilgange til det at samarbejde. I efteråret vil Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Lærerforening mødes og beskrive ”værdier og tilgange i det gode samarbejde”.

Vi præsenterer aftalen på to virtuelle medlemsmøder, hvor der også vil være mulighed for spørgsmål. De finder sted:

 • Onsdag den 5. maj kl. 15.15 – 16.15
 • Tirsdag den 11. maj kl. 15.15 – 16.15

 

Jeg er tilfreds med, at vi fortsætter med lokalt aftalte forhold om lærernes arbejdstid. Det er helt afgørende, at rammerne er tydelige, rimelige og til at forstå. Dermed kan energien bruges på at udvikle og gennemføre den gode undervisning, som er folkeskolens kerneopgave.


 
Desuden…

Vi er vant til, at lønsedlen i udgangen af april er højere end normalt. Det er fordi, at vi får Særlig Feriegodtgørelse. På den lønseddel, som du netop har modtaget, vil beløbet være lavere end i de tidligere år. Det skyldes, at reglerne er lavet om, så pengene udbetales 3 gange årligt. Du har fået lidt over halvdelen i denne omgang. Der kommer Særlig Feriegodtgørelse igen i slutningen af maj og i slutningen af august. Den samlede sum er på samme niveau som i de tidligere år.
Hvis du har valgt at få udbetalt din 6. ferieuge, vil pengene komme med lønnen i udgangen af maj. Der er ikke ændret i proceduren på det område.

Vi er aktive i debatten om Nationale Test. Vores holdning er opsummeret i denne udtalelse, som jeg gav til Gladsaxebladet den 16. april:

”Eleverne i 5.-8. klasse har udsigt til 23 rigtige skoledage i resten af dette skoleår. Enhver burde kunne se, at hvert minut tæller i den helt nødvendige indsats for at genskabe klassefællesskabet og samspillet mellem den faglige og sociale trivsel. På den baggrund er det et helt vanvittigt spild af dyrebar tid, at adskillige dage skal gå med at klargøre og gennemføre en række nationale test, som åbenlyst ikke virker efter hensigten.

Jeg kunne ønske mig, at de kommunale politikere på tværs af landet i ord og handling for alvor stillede sig på børnenes side ved at udfordre regeringen yderligere i bestræbelserne på, at De Nationale Test ikke gennemføres.”

 

Fasthold dit kalenderkryds den 16. juni. Vi fastholder planen om at holde generalforsamling på denne dag i tidsrummet fra kl. 16 til kl. 18. Det er endnu uafklaret, hvordan vi griber det an, men generalforsamling, det bliver der.

 

De bedste hilsner til jer alle

Thomas Agerskov

Emner

Målgruppe