Nyhedsbrev august

Ekstraordinær generalforsamling, budgetforslag, sparede timer, dialog om frihedsgrader

Du kommer da den 10. september, ikk?

Efter en lang coronaperiode skal vi have sat fornyet retning på Gladsaxe Lærerforenings arbejde. Som du vil kunne læse i dette nyhedsbrev, står vi med en række udfordringer, som vi må gøre noget ved. Samtidig flyder Christiansborg i denne tid nærmest over af gode intentioner for folkeskolen. Den dagsorden skal vi selvfølgelig være en del af. Endelig er der kommunalvalg til november. Mon det kan gøre politikernes ører lidt større?

Det er vigtigt, at I alle bakker op om foreningen ved at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi satser på denne dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Skoleudvikling i Gladsaxe
  4. Vedtægtsændringer
  5. Eventuelt

Generalforsamlingen finder sted fredag den 10. september 2021 kl. 15.45 i kantinen på Enghavegård Skole.
I forlængelse af generalforsamlingen er foreningen vært ved fredagsbar med øl, vin, vand og pølser fra grill.

Den endelige dagsorden med bilag udsendes snart.

Mere inklusion og færre lærere

Det er ikke en humørbooster at se Borgmesterens budgetudspil. Der er ikke nye penge til folkeskolen. Desværre peger pilen på folkeskolebesparelser på 5,5 mio. kr. Det kan resultere i, at vi bliver mere end 10 lærere færre i Gladsaxe Kommune. Til gengæld er det tvivlsomt, at vi ender med færre opgaver.

Budgetforslaget lægger desuden op til, at flere elever skal rummes i folkeskolen. Desværre er det svært at få øje på, at pengene kan måle sig med intensionen. Baggrunden er, at økonomien på området for ”børn med udfordringer” er på vej mod et kæmpe underskud.
Vores holdning er, at folkeskolen skal rumme så mange elever, som vi overhovedet kan. Vi vil gerne bidrage med faglighed og nytænkning, men motivet skal være en bedre skole for alle elever og ressourcerne skal være til stede. Inklusion som spareøvelse har altid været en sikker vej til fiasko.

Vi er aktive i den kommunale budgetproces. Vi beder politikerne om:

  • flere tolærertimer. Denne ressource kan bl.a. bruges til at bringe vores mange vejledere mere i spil i undervisningen.
  • en proces, som ser på ”den gode klassestørrelse”. Op mod halvdelen af vores elever går i megaklasser med 25 eller flere elever!

Dagene er for lange

Tilbage i juni meldte vi ud, at vi ønsker skoleugen forkortet med 3 timer. Det fremgår af den nationale politiske aftale, at de sparede timer skal bruges i den tilbageværende undervisning. I vores optik til to-LÆRER-timer.
Nu er der tilsyneladende ændret i fortolkningen, så de sparede timer i høj grad vil gå til at finansiere den øgede åbningstid i SFO og klub. Al den politiske snak om flere tolærertimer, turboforløb, holddeling m.v., som skulle styrke folkeskolen på bagkant af Corona, er ved at udvikle sig til den alt for velkendte historie om store ord og små penge. Indpakningen hedder ”frihed”.

Frihed er godt, men…

Folketinget har givet diverse frihedsgrader til folkeskolen. Udover de forkortede skoledage foreslår vi en afskaffelse af elevplanerne. I stedet skal vi sammen skabe en enkel og præcis tilgang til kommunikationen om elevernes faglige og sociale udvikling. Vi skal gøre en særlig kvalitativ indsats vedrørende mål, midler og feedback for de elever, som har faglige og/eller sociale udfordringer.

Vi hører tanker om megen frihed til den enkelte leder og/eller skolebestyrelse. Den dialog tager vi gerne, men det er vigtigt, at vi fortsat først og fremmest er et kommunalt skolevæsen. Vi skal ikke tilbage til tidligere tiders soloridt og konkurrence mellem skolerne, som endte i store skævvridninger og hyppige opbremsninger på de trængte skoler. Vi skal sikre et højt niveau for alle kommunens elever.

Vi skal have frihed til at tænke kreativt. Frihed til at træffe de rigtige beslutninger. Frihed fra det test- og dokumentationsregime, som vi har levet under i mange år.
Men vi skal fortsat have udgangspunkt i fællesskabet. Fortsat indgå i forpligtende klassefællesskaber. Vi skal dyrke samarbejdets muligheder. Vi skal være der for hinanden, for det er det, som tjener os alle bedst.

Emner

Målgruppe