Nyhedsbrev februar

Klassefælleskab med trivsel og tryghed, to-lærer timer og ingen Nationale Test! Bekymring over de ældste elevers trivsel. Generalforsamlingen udsættes!

Kære medlemmer

Coronaen har i sandhed bekræftet, at det er vigtigt at gå i skole. Derfor er det glædeligt, at vi nu har fået alle de yngste elever tilbage på skolen.

Det er vigtigt at fokusere på klassefælleskabet, hvor vi genskaber den sociale trivsel og tryghed. På den baggrund bygger vi den faglige indsats på hen ad vejen. Alt dette sker grundlæggende i den gode undervisning, som jeg ved, at du og dine kolleger er dygtige til, og som I sikkert har savnet.

Det bliver en stor mundfuld at balancere den gode skoledag med den nødvendige sikkerhed. Vi har meget tæt kontakt til Rådhuset, og sammen med Skoleafdelingen har vi opfordret til, at det lokale samarbejde på skolerne er meget tæt og kontinuerligt.

Det er frivilligt, om man vil lade sig teste, men det er værd at bemærke, at øget testning kan begrænse smittespredningen med op mod 50%.
Vi har sikret os, at det ikke er lærere, som skal stå for testningen. Lærerne skal bruge tid og energi på arbejdet med eleverne. Der bliver lokal testning på skolerne. Testningen udføres af medarbejdere, som har en tilsvarende oplæring, som dem, der tester på de testcentre I kender. Gladsaxe Kommune forventer, at testningen på skolerne kører fra 2. halvdel af uge 8.

Særlige udfordringer løses med særlige indsatser:

  • Hvis der er to lærere i klassen, er der mere tid til eleverne, og man kan gøre en ekstra indsats for de særligt udfordrede. Man kan dele sig og dermed få bedre mulighed for at holde afstand. En forkortelse af skoledagene i konkrete tilfælde vil veksle mange timer med en lærer til færre timer med to lærere. Det er sund fornuft i en usund tid.
  • Flere to-lærertimer kan også skaffes ved at spørge, om lærere på nedsat tid vil gå op på fuld tid i den kommende tid. Desuden kan man spørge, om der er lærere, som vil tilbyde at yde en ekstra indsats som overarbejde. Lærerområdet har hidtil ikke kostet det store i coronaøkonomien. Jeg er sikker på, at der kan findes ekstra midler til at støtte ekstra op om folkeskolen i den unikke situation, som vi står i netop nu.
  • Byrådet må meget gerne gentage succesen fra sidste år, hvor man tog afstand fra at gennemføre De Nationale Test under så ekstraordinære omstændigheder, som Coronaen bød på. Elever og forældre bør ikke i dette forår blive budt velkommen tilbage til skolen med test. Situationen er ikke blevet mindre ekstraordinær.

 

Jeg benytter enhver lejlighed til at udtrykke min store bekymring for, at den sociale og trivselsmæssige gæld vokser blandt de ældste elever. Jeg mener, at samfundet flirter for voldsomt med grænsen for, hvad der er rimeligt at udsætte de unge for. Vi kunne begynde med et par kortere fremmødedage om ugen, som blev kombineret med fjernundervisning og hjemmearbejde i makkerpar og/eller små grupper. Den mulighed må regeringen gerne give os nu!

 

Vi udsætter Gladsaxe Lærerforenings generalforsamling til den 16. juni 2021 kl. 16.00.

Vores vedtægter siger, at ordinære generalforsamlinger skal være afholdt inden udgangen af marts.
Det er imidlertid bestyrelsens vurdering, at Coronapandemien gør det meget usandsynligt, at vi kan afholde generalforsamlingen som et fysisk møde. Danmarks Lærerforening har meldt ud, at vi kan holde generalforsamlingen som et virtuelt møde. Vi kan alternativt beslutte at udsætte generalforsamlingen.

Bestyrelsens synspunkt er, at vi med en virtuel generalforsamling nok kan opfylde formalia omkring generalforsamlinger, men en stor del af en generalforsamlings reelle værdi går tabt, når der er skærme mellem deltagerne. Kontakten mellem mennesker er forringet ved et virtuelt møde. Debatten er som oftest hæmmet. Desuden er det vores erfaring, at store virtuelle møder nærmest altid udfordres af IT-tekniske problemer.
Vi ønsker at samle vores medlemmer rigtigt, så vi kan mærke samværet, få sat fornyet retning for vores forening og skabe sikkerhed for, at budskaber er leveret, debatteret og har sikret følgeskab.

Vi håber, at I alle vil støtte op om denne beslutning og sætte et solidt kryds i kalenderen

den 16. juni 2021 kl. 16.00

Nærmere information, dagsorden, bilag m.v. følger, når vi nærmer os generalforsamlingen.

I håbet om at I alle holder humøret, modet og fanen højt det sidste stykke, sender jeg de bedste hilsner

Thomas Agerskov

 

 

 

Emner

Målgruppe