Medlemsbrev januar 2021

Coronaskole-Afgangsprøver-Tillidsrepræsentant-Vacciner speciallærerne-Vi er her

Søborg den 13. januar 2021

 

Kære kollega

Ingen kan med rette forvente, at den nuværende ”Coronaskole” er lige så god som den skole, vi normalt laver. Vi skal ikke foregive noget andet. Vi skal ikke presse os selv eller lade samvittigheden plage.
Coronaen har en pris udover det, som kan gøres op i indlæggelsestal og nedadgående samfundsøkonomi.  Selvfølgelig har det en pris, når noget så unikt som undervisning amputeres af distance. Det vil vi selvfølgelig samle op på, når vi igen kan folde vingerne ud og gøre alt det, som vi kan, elsker og længes usigeligt meget efter. Det er hårdt lige nu. Det varer lidt endnu. Men det er snart ovre.

 

Den konkrete faglige vurdering skal sikre den rette indsats

Jeg er glad for den forståelse, vi har om, at alle gør det så godt, de kan i denne helt usædvanlige situation. Undervisningen tilrettelægges ud fra en konkret faglig vurdering af, hvad eleverne kan magte, hvad der er realistisk i det elektroniske univers, og hvad de menneskelige ressourcer rækker til. I nogle tilfælde betyder det, at klassen mere eller mindre følger det normale skema. Andre klasser har omlagt dagene, mens nogle har satset på en helt tredje tilgang. Der er forskel på elevernes alder, klassernes sammensætning, antallet af syge eller udfordrede elever og i høj grad på fagenes muligheder og begrænsninger. De fleste har oplevet tekniske nedbrud. Det er ikke noget, som hverken lærere eller elever skal påtage sig ansvaret for. Det er et vilkår i en tid, hvor systemerne skal levere meget mere, end de nok er skabt til.
Det er ikke et krav, at man kører 6 timers daglig live-undervisning på Teams. Jeg har fra andre kommuner hørt om rigide tilgange, hvor der insisteres på, at der fx undervises virtuelt i svømning i netop det tidsrum, hvor svømning normalt står på skemaet. Den slags er vi heldigvis forskånet for i Gladsaxe.
Lærernes faglige vurderinger er skolens trumf. Den solide dømmekraft vil bringe os igennem den kommende svære tid.

Afgangsprøver

I perioden op til jul arbejdede vi – og heldigvis den del andre – på, at der kom en anden tilgang sommerens afgangsprøver. Børne- og Undervisningsministeren har nu meldt ud, at hun er villig til at se på emnet. Jeg er ikke sikker på, at man behøver at aflyse alt. Det kan jo fx være godt for eleverne at have prøvet at gå til prøve. Jeg kunne forestille mig nogle få relevante prøver med tilpassede faglige krav. Enhver tanke om at gennemføre alle eller hovedparten af prøverne vil være helt åbenlyst urimeligt over for eleverne i 9. klasse. De har i sandhed måttet tåle en amputeret skolegang.

Måske vil du være tillidsrepræsentant?

Det er så småt ved at være tid til, at skolerne og PPR skal vælge tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant for perioden 1/8-2021 til 31/7-2023. Valget skal finde sted inden 1. april 2021, og vi har bedt de siddende tillidsrepræsentanter om at finde datoer for valghandlingerne. Det er bestemt muligt, at Coronaen vil vanskeliggøre, at vi kan gøre som vi plejer, men det skal vi nok finde en løsning på. I første omgang kan alle jo overveje, hvad man ønsker fremmet, hvem man ønsker at støtte og om man muligvis selv er svaret på spørgsmålene.
Danmarks Lærerforening står for grunduddannelse af nyvalgte tillidsrepræsentanter. Gladsaxe Lærerforening supplerer med et lokalt forankret introforløb.

 

Vacciner speciallærerne (mit indlæg på Folkeskolen.dk den 12. januar 2021)

Jeg mener, at alle medarbejdere på specialområdet – i lighed med medarbejderne i sundhedsvæsnet og på plejeområdet - skal vaccineres nu. Dermed kan de trygt modtage alle eleverne og udføre den vitale samfundsfunktion, som de har valgt, er dygtige til og brænder for.

Den seneste udmelding om, at nogle specialelever fagligt forsvarligt kan blive hjemme, vil sikkert lette arbejdssituationen, men det er en tynd utilstrækkelig lap på et hul, som burde lukkes på anden vis.

At vaccinere alle medarbejdere på specialundervisningsområdet er den eneste effektfulde løsning, der både tilgodeser elevernes vitale behov for at komme i skole og det nødvendige hensyn til medarbejderne. Jeg ved ikke, hvor mange medarbejdere, der i givet fald skal stikkes, men jeg vurderer, at det er et antal, der bestemt er til at overkomme uden at den samlede vaccinationsindsats skal ændres nævneværdigt.

Jeg er helt enig i regeringens erklærede fokus: ”Vi skal passe på de mest sårbare borgere.”
De elever, som går på specialskole eller i specialklasse, er i høj grad sårbare. Ellers var de jo ikke netop der. De skal ikke sendes hjem. De har brug for at gå i skole. Brug for den særligt tilrettelagte indsats, som udføres af lærere og pædagoger med speciale i netop deres udfordringer. Regeringen har opretholdt den fysiske undervisning for disse elever. Det er efter min mening en rigtig beslutning, men den skal håndteres bedre.

Det er ofte urealistisk, at eleverne på specialområdet kan overholde de retningslinjer, som vi forventer af de øvrige borgere. Den nødvendige pædagogiske indsats kræver tæt fysisk kontakt mellem læreren og eleven. Lokalerne er små. Det er elever, der har brug for genkendelighed i hverdagen, hvorfor det ikke er oplagt at lave store organisatoriske og strukturelle forandringer. Det udfordrer medarbejdernes arbejdsmiljø i en grad, der ikke er rimelig.

Regeringen har fat i det rigtige motiv, men mangler at bruge det helt nødvendige, effektfulde middel, som de jo rent faktisk har til rådighed.

Vi er her

Gladsaxe Lærerforening er her fuldt ud for medlemmerne. - Også under coronaen.
Vi arbejder ganske vist hjemmefra, så vi bryder så mange potentielle smittekæder som muligt, men vi svarer på telefon 39565511 og på mail 020@dlf.org

 

De bedste hilsner til jer alle

Thomas Agerskov

Emner

Målgruppe