Indkaldelse til generalforsamling 2021

Generalforsamling Imaget 2019
Kom og vær med til at sætte retning på Gladsaxe Lærerforenings arbejde onsdag den 16. juni 2021 kl. 16.00 - 18.00 på egen skole via Teams.

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Foreningens regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Ydelser
  6. Budget og kredskontingent
  7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden på mail thag@dlf.org senest d. 6/6 2021 kl. 12.00

Endelig dagsorden med forslag til budget og kontingent udsendes senest 5 dage før generalforsamlingen. 

 Læs hele indkaldelsen her

Generalforsamling 2021

Emner

Målgruppe