Nyhedsbrev marts

Sats på de test, som virker - Hovedstyrelsesvalg - Ny kommunaldirektør - Aflysning af volley/petanque

 

Kære kollega

Genåbningen af skolerne for de mindste elever er – efter omstændighederne – gået godt. Vi følger selvfølgelig tæt med i udviklingen. Det ser ud til, at testindsatsen bliver mere smidig i takt med, at nye testformer vinder frem. Hvis du støder ind i problemer, kan du altid kontakte din TR, AMR eller kredskontoret.

Sats på de test, som virker:

Det glæder mig, at Byrådet på sit møde den 24. februar besluttede, at Gladsaxe Kommune vil bede Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at skulle afvikle Nationale Test i dette forår. Beslutningen ligger i ministeriet, men mange kommuner er efterhånden kommet frem til samme konklusion som vores. Lad os håbe, at det kan hjælpe ministeren ud af det hjørne, som hun lige nu befinder sig i.
Jeg har sagt det før og vil gerne gentage: Vi skal teste rigtigt meget i dette forår. De Nationale test skal bare ikke lægges oveni. Både PCR-test og kviktest er effektive i kampen mod Corona. Faktisk kan disse test begrænse smittespredningen med op til 50%. De Nationale Test har derimod en yderst tvivlsom effekt. De måler ikke særligt præcis og skaber unødig uro hos elever og forældre. Lærerne vil hellere bruge alle kræfter på elevernes faglige og sociale trivsel. 

Hovedstyrelsesvalg:

Der er blevet en ledig plads i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse. Derfor er der suppleringsvalg. Kredsen peger ikke på en af de fire kandidater, men opfordrer til, at du selv orienterer dig på www.folkeskolen.dk

Ny kommunaldirektør:

Vores nuværende Kommunaldirektør, Bo Rasmussen, går på pension. Der skal lyde en stor tak for din store indsats i Gladsaxe. Personligt håber jeg, at Coronaen snart slipper sit tag, så Bo kan få en velfortjent afskedsreception.
Til lykke med kommunaldirektørstillingen i Gladsaxe til Ulrich Schmidt-Hansen, som skifter fra jobbet som Social- og sundhedsdirektør i Gladsaxe Kommune. Jeg kender Ulrich som en dygtig og omgængelig person, som jeg vil gøre mit for at få et godt samarbejde med.

Vi aflyser volley/petanque:

Næste Coronaoffer blev vores traditionsrige volley-/petanqueturnering med efterfølgende fest. Det synes ret sikkert, at der ikke kommer lempelser i forsamlingsforbuddet i en grad, der gør det muligt at gennemføre arrangementerne. Vi satser på at vende stærkt tilbage i foråret 2022.

 

Jeg håber, at I har sat kryds i kalenderen den 16. juni, kl. 16, hvor vi afholder generalforsamling.

Alt det bedste til jer alle

Thomas

Emner

Målgruppe