Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Arbejdsskade

Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet. Læs om definitionen på ulykker og erhvervssygdomme, krav til anmeldelse, mulighed for erstatning og hvordan Danmarks Lærerforening kan hjælpe dig.

Til højre finder du en række dokumenter, der kan være nyttige, hvis du bliver ramt af en arbejdsulykke/skade.

Du kan også læse mere på DLF's hjemmeside ved at følge dette link