Medlem Pensionister

Kontingent

Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent.

Kontingentet opkræves for et helt år i januar via DLF og er i 2023 på 1224 kr.

Kontingentfritagelse opnås automatisk fra den 1. i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepension.

For yderligere information vedr. medlemskab og kontingent henviser vi til Danmarks Lærerforenings hjemmeside