Medlem Pensionister

Struktur for pensionistarbejdet i GLF

Arrangementer

Årligt fællesmøde april/maj

I lige år vælges

 • 1 repræsentant til kredssamarbejdet Hovedstaden Øst pensionistforum
 • 3 repræsentanter til arrangementsudvalg

Kombineres med et arrangement, hvor vi ”laver noget”

 • Ser en ombygget skole
 • Foredrag
 • Etc.

 

Årlig julefrokost i december

 • Mad, hygge, kort orientering fra formanden, banko…

 

Mulighed for ad hoc arrangementer

 • Foreningen stiller lokaler til rådighed
 • Lav økonomisk udgift

 

Mission

 • Socialt samvær
 • Skolerelevante besøg, indslag m.v.
 • At følge lidt med fra sidelinjen
 • Være ambassadører for GLF
 • Pensionister & bestyrelsen i samspil

 

Økonomi

 • Arrangementerne er som udgangspunkt gratis for de deltagende

 

Kommunikation

 • Mailgruppe
 • Nyhedsbreve
 • Særlige informationer til pensionisterne
 • Facebookgruppe for pensionisterne
 • Glf.dk