Generalforsamling 16. juni - endelig dagsorden

Lærerne "mødes" onsdag den 16. juni

Gladsaxe Lærerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16. juni 2021 kl. 16.30 til 18.00 på egen skole. Den lokale TR informerer om mødelokale.
Generalforsamlingen afvikles som videomøde via Teams. Man kan kun deltage ved fremmøde på egen skole. Medlemmer uden egen skole møder op på kredskontoret.

Endelig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Formanden aflægger beretning
4. Foreningens regnskab
5. Indkomne forslag
a. Der er ingen indkomne forslag
6. Fastsættelse af ydelser
7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent
8. Eventuelt

Bilag til de enkelte punkter kan hentes på kredsens hjemmeside www.glf.dk
Den trykte udgave af formandens beretning er kørt ud på skolerne. Du kan læse den elektroniske udgave ved at trykke her: Beretning 2021 - trykt version
Du skal møde op i et lokale på din egen skole. Her vil du sammen med dine kolleger deltage i generalforsamlingen via en virtuel forbindelse sammen med de øvrige deltagersteder. Din lokale tillidsrepræsentant har styr på det praktiske.
Medlemmer, som ikke arbejder på en skole: I mødes på kredskontoret. Hvis du ikke har tilmeldt dig og alligevel gerne vil med, kan du stadig nå at melde din ankomst hos vores sekretær, Rita, på riha@dlf.org

Jeg håber meget, at du og dine kolleger vil prioritere generalforsamlingen

De bedste hilsner
Thomas Agerskov Formand for Gladsaxe Lærerforening